Trui Olbrechts

Schepen, Lid dagelijks bestuur

    Trui is sinds juni '22 schepen van financiën, gezondheidsbeleid en feestelijkheden.