De nood aan kwalitatieve en betaalbare kinderopvang in Grimbergen blijft groot.  Ingevolge de cijfers van de laatste uitbreidingsronde van Kind en Gezin in 2018 is er potentiele vraag naar kinderopvang in Grimbergen voor 957 kindjes.  De totale capaciteit bedroeg bij de uitbreidingsronde in 2018 in Grimbergen 489.  Er was dus toen een potentiele nood aan kinderopvang voor 468 kindjes. 

CD&V Grimbergen wil voorkomen dat Grimbergen een slaapgemeente wordt door onze  jonge tweeverdieners te ondersteunen zodat zij actief blijven participeren in het gemeenschapsleven.   Uiteraard moet je dan zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn voor deze gezinnen : betaalbare kinderopvang, voldoende scholen met goede naschoolse opvang, ook in de schoolvakanties, allerlei culturele, ontspannings-en sportinfrastructuur, …

Iedereen weet dat je gedreven naar je werk kan gaan als je je grootste schat met een gerust gevoel hebt achtergelaten in de kinderopvang.  Ook voor de opstap naar werk voor werklozen is de toegang tot betaalbare kinderopvang cruciaal.

Grimbergen is een fijne gemeente om te wonen.  De gronden en huizen zijn daardoor niet goedkoop, ook niet voor initiatiefnemers van voorschoolse opvang.

Voor CD&V Grimbergen heeft het lokale bestuur zeker een rol te spelen in het aanbod aan betaalbare, kwalitatieve en duurzame kinderopvang.  Het zelf organiseren van kinderopvang vraagt veel know-how en de kost voor het lokale bestuur is bijgevolg hoog.  Daarom werd er in 2006 een subsidiereglement goedgekeurd waarbij het lokale bestuur initiatiefnemers financieel ondersteunt : het bestuur legt een bepaald bedrag per dag per kindje bij voor een Grimbergs kindje dat effectief aanwezig is in de opvang.  Op die manier garandeert het bestuur dat de bijkomend gesubsidieerde plaatsen kwaliteitsvol, betaalbaar én ook duurzaam zijn.  

Op de gemeenteraad van maart stelt het nieuwe bestuur voor om een plafond van 150.000 euro op jaarbasis vast te leggen voor alle kinderopvangplaatsen waar ouders volgens hun inkomen betalen (trap 2 B gesubsidieerde opvangplaatsen) in onze gemeente.  Deze trap 2B plaatsen zijn belangrijk om kinderopvang toegankelijk te maken voor alle Grimbergse gezinnen.  Bovendien gebeurt de wijziging van het subsidiereglement met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 waardoor de kinderopvang voor voldongen feiten staat.  Dit is tenslotte ook niet in overeenstemming met het budget 2019 dat werd goedgekeurd waar nochtans een bedrag is voorzien van 210.000 euro.

Concreet betekent dit dat het nieuwe gemeentebestuur op jaarbasis slechts bereid is, volgens de subsidiebedragen die op de gemeenteraad van maart zullen worden voorgesteld (zijnde 9 euro per dag per kindje), tot subsidie van 93 kindjes in trap 2B.  In de ontwerpbeslissing staat zelfs vermeld dat er vanaf subsidiejaar 2020 vermoedelijk meer aanvragers zullen zijn voor de gemeentelijke subsidie.  Van zodra het aantal van 93 kindjes overschreden wordt, zal dus voor de huidige partners de kost per kind toenemen.  De globale subsidiepot dient dan immers verdeeld te worden over meer kindjes. 

Het bestuur dient dan ook zijn verantwoordelijkheid te nemen en mag de globale subsidiepot niet plafonneren.

Door deze plafonnage geeft het nieuwe bestuur duidelijk aan niet verder te willen investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang.  Het plafonneren van de subsidiepot zal immers onvermijdelijk leiden tot kwaliteitsverlies.  De initiatiefnemers zijn immers voor de rest met handen en voeten gebonden : het subsidiebedrag dat ze ontvangen van Kind en Gezin ligt vast en de ouderbijdrage ligt vast.  In Grimbergen dien je dan nog rekening te houden met de hoge vastgoedprijzen.  De initiatieven zullen dan enkel kunnen besparen door een minimum aantal kinderbegeleidsters in te zetten.  Deze week lazen we nog in de krant tot wat een minimumbezetting leidt in de woonzorgcentra : gebrekkige zorg en onvoorziene sluitingen. 

Willen we in de kinderopvang dezelfde situaties vermijden, dan dient het nieuwe bestuur ook hier haar verantwoordelijkheid te nemen en te durven investeren in mensen. 

Deze beslissing druist helemaal in tegen de aangetoonde potentiele nood aan kwaliteitsvolle betaalbare kinderopvangplaatsen (468)  voor de inwoners van Grimbergen :

  • Gezinnen die actief zijn op de arbeidsmarkt kunnen dit alleen doen mits een goede, kwalitatieve opvang van hun kinderen.
  • Ook voor de opstap naar werk voor werklozen is de toegang tot betaalbare kinderopvang cruciaal.

Daarom stelt CD&V Grimbergen voor om het plafond van € 150.000 niet in te voeren en zo te blijven investeren in kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame kinderopvang in Grimbergen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.