Sluiting van openluchtzwembad De Lammekes beslist op basis van voorlopige, niet gefundeerde cijfers. Een opfrissing is mogelijk zonder dat de begroting onmogelijk bezwaard wordt.

CD&V Grimbergen heeft begin maart met ontzetting de beslissing van het College (Open VLD, Vernieuwing, N-VA) tot sluiting van het zwembad De Lammekes vernomen.

We konden en willen niet geloven dat er geen andere beslissing mogelijk is. Daarop vroegen we dadelijk inzage in de “nota” op basis waarvan de beslissing van het College is genomen.

Vooreerst is de nota onvolledig:

  • De inschatting van de werken is gebeurd op basis van één rondgang op 18 februari 2019
  • de budgettaire raming is gebeurd zonder één offerte opgevraagd te hebben.
  • Investeringen en jaarlijks terugkerende uitgaven voor jaarlijks onderhoud worden in één pot gegooid. Normaal gezien worden de investeringsuitgaven gespreid over verschillende jaren (afschrijving)
  • Voor dure oplossingen wordt geen alternatief voorgesteld.

CD&V Grimbergen vindt het hallucinant dat een zo ingrijpende beslissing voor de Grimbergenaren zo miniem en éénzijdig onderbouwd is.

  • Zo wil het gemeentebestuur het volledige dak vernieuwen voor € 250.000. De vorige kleinere, lokale herstellingen van het dak hadden toen een voldoende resultaat. Als budget voor de Open VLD, N-VA en Vernieuwing het belangrijkste criterium voor de beslissing is, dient minstens dit alternatief meegenomen te worden. Voor een openlucht zwembad is het dak toch niet het belangrijkste?
  • De herstellingen aan het bad zijn voor CD&V Grimbergen wel belangrijk. Volgens de aangeleverde informatie is er noodzaak aan de herstelling van het kinderzwembad (€ 35.000) en aan de waadbekkens (geen kostenraming gemaakt).
  • De herstelling van het zwembad zelf wordt eveneens een bedrag van € 250.000, echter zonder gedetailleerde berekening. In plaats van opnieuw te werken met een blauwe coating voor de perrons rond het zwembad wordt geopteerd voor dure antisliptegels in natuursteen.
  • In de raming van de kostprijs wordt geheel het toegangssysteem vernieuwd, terwijl uit het verslag van de Sportdienst enkel het herstel van sommige mankementen wordt gevraagd.

Als men de investeringen in een historisch perspectief bekijkt, kadert een investering rond deze periode in een normaal beheer. Inderdaad, we hebben ook een historisch overzicht opgevraagd en daaruit blijkt dat de vorige grote herstellingswerken dateren van 2006 en van 2012. We zijn nu 2019, dus is een opfrisbeurt verantwoord.

Technisch gezien stelt het gemeentebestuur de uitgaven ook verkeerd voor aan onze inwoners door alle investeringskosten en exploitatiekosten op één hoop te gooien en te doen alsof die uitgaven in één jaar gedragen moet worden. Zoals een gezin doet de gemeente ook beroep op leningen en drukt enkel de afbetaling op het investeringsjaar zelf. Concreet dient het bedrag van €600.000 gedeeld te worden door 20 jaar of € 30.000 per jaar.

En dat bedrag wordt perfect verantwoord door de opbrengst die De Lammekes genereert.

Volgens de jaarrekeningen van het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat De Lammekes beheert, bedroegen de inkomgelden voor de laatste normale werkjaren 2015 en 2016 respectievelijk € 62.970 en € 64.891 (de latere jaren is de schepen van sport er niet in geslaagd voldoende redders te vinden). Indien de schepen van Sport in 2018 wel redders aangetrokken had, zou met de opbrengst tijdens die mooie zomer 2018 een reserve  opgebouwd zijn.

Voor CD&V Grimbergen is het duidelijk. Een opfrissing van het openluchtzwembad is meer dan mogelijk zonder dat de begroting te zwaar belast wordt. Het is een kwestie van te durven beslissen tot investeren in één van de parels van Grimbergen, niet alleen voor onze inwoners maar ook voor de toeristische uitstraling van onze gemeente.

Waarom Vernieuwing die in juli 2018 bij het tekort aan redders nog ijverde voor het openhouden van het zwembad, en tot voor kort het openluchtzwembad De Lammekes nog als omslagfoto op haar sociale media gebruikte, hiermee heeft kunnen instemmen is ons een raadsel.

copyright foto Lammekes : Het Nieuwsblad

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.