We zijn niet in euforiestemming. We vieren geen uitbundig feest. De gemeenteraad besprak gisterenavond een agendapunt waaruit bleek dat de fracties Open VLD, Vernieuwing en N-VA niet langer konden en wilden samenwerken. Dat is problematisch. Elk bestuur kiest er initieel voor om optimaal samen te werken voor haar inwoners. Ongetwijfeld ook de fracties die in 2018 de ‘nieuwe’ meerderheid vormden. Maar als dat niet meer gaat, dan moet er actie ondernomen worden. Gebeurt dat niet, of kan dat niet, dan dreigt een gemeente volledig onbestuurbaar te worden met alle gevolgen van dien.

En dat is wat de CD&V-fractie wilde vermijden. De Grimbergenaar verdient geen over de straten rollende leiders. De Grimbergenaar verdient evenmin onduidelijkheid. Daarom koos CD&V voor deelname aan bestuur. Voor samenwerking, transparantie en actie.

Bij het begin van de gemeenteraad verwelkomde een groep betrokken en bezorgde inwoners de aanwezigen. Met vreedzaam protest maakten ze duidelijk dat een nieuw bestuur en – vooral - de aanstelling van de nieuwe burgemeester vragen opriep. Terechte vragen. CD&V deelt deze bezorgdheden. Maar, we zijn er rotsvast van overtuigd dat we in de afgelopen dagen al het mogelijke, en volgens ons voldoende, gedaan om daaraan tegemoet te komen. Een duidelijke en niet mis te verstane publieke verklaring, waaruit bleek dat volledig afstand gedaan wordt van engagementen uit het verleden, betekende voor ons een helder signaal. 

We hebben gezocht naar een samenwerkingscoalitie. Met continuïteit waar het kon, en eigen klemtonen waar nodig. De afgelopen dagen werden respectvolle en constructieve gesprekken gevoerd met de fracties Vernieuwing en N-VA. Op beleidsvlak werden belangrijke princiepsbeslissingen genomen die zo spoedig mogelijk binnen het college zullen bevestigd worden. Er valt dan ook geen tijd te verliezen. Zoals gezegd werd de ondergrondse parking met supermarkt in de Grimbergse dorpskern alvast van tafel geveegd. Het zwaartepunt van het sociaal huis zal in Strombeek blijven. Daarnaast zullen snel ook nog andere accenten duidelijk worden.

We gaan resoluut voor een samenwerking met andere meerderheidspartijen, maar ook met de oppositie en jullie, àlle inwoners. Want dat ontbrak in de afgelopen jaren. En dat is verkeerd. We hebben als CD&V Grimbergen vandaag een stap gezet naar een bestuur met meer participatie en inspraak. We kiezen resoluut voor een positief verhaal.

Na een sereen en betrokken debat binnen de gemeenteraad werd de motie van wantrouwen goedgekeurd. CD&V neemt dus vanaf nu terug de fakkel op in de meerderheid. De komende weken en maanden gaan we hard aan de slag. We gaan dat niet alleen doen, maar met heel veel goesting vooral samen met de Grimbergenaar. Daarvoor zal CD&V binnenkort met een nieuw initiatief naar buiten komen.

Bel ons gerust voor jouw reactie.

Samen staan we sterker, meer dan ooit. 

Trui Olbrechts: 0498/46.52.32

Jelle De Wilde: 0474/51 95 57

Kirsten Hoefs: 0479/47.74.95

Bart Van Humbeeck: 0470/77 69 19

Patrick Vertongen: 0478/80.83.58

Katleen Orinx: 0473/29.78.61