Op 2 juli werd het einde van het academiejaar voor de studerende leiding van KSA Grimbergen
onverwacht in mineur afgesloten. Die dag kreeg de ploeg immers te horen dat hun lokalen niet
voldoende veilig zouden zijn. Jelle De Wilde, fractievoorzitter van CD&V Grimbergen, ondervroeg het
college hierover tijdens de laatste gemeenteraad.

De beslissing om KSA uit de lokalen te halen gebeurde na officieuze contacten. Dat bleek nu uit het
antwoord van de bevoegde schepen en de burgemeester. Er werd immers vooralsnog geen
brandweerverslag opgesteld. De beslissing werd genomen op basis van een korte eerste vaststelling
en mondelinge contacten tussen de burgemeester en de brandweer.

“Dat wil zeggen dat voorlopig niet officieel vastgesteld werd welke problemen er zijn en omwille van
welke redenen de jeugdbeweging zo snel moest verhuizen,” aldus Jelle De Wilde. “De officiële
grondige controle zou dus mogelijks nog kunnen uitwijzen dat enkele infrastructurele aanpassingen
voldoende zijn voor een veilige verderzetting van de werking. De beslissing mag dus preventief
genomen zijn, ze is drastisch, niet transparant, noch duidelijk.”

Deze beslissing lijkt, zoals de sluiting van het openluchtzwembad, overhaast genomen te zijn en
zonder grondig onderzoek naar alternatieven. Deze keer met een onmiddellijke negatieve impact op
de jeugdvereniging KSA.

Op korte termijn zal de jeugdbeweging onderdak vinden in drie lokalen van de Charleroyhoeve. Deze
lokalen dienen na elke activiteit volledig opgeruimd en stofvrij gemaakt te worden. Ook bleek dat tot
het einde van het jaar deze lokalen reeds op 8 zondagen gereserveerd werden voor andere
activiteiten.

“We zijn enerzijds tevreden dat de KSA het komende jaar gebruik kan maken van andere
gemeentelijke infrastructuur. Anderzijds is de oplossing verre van ideaal. Jeugdlokalen wekelijks
stofvrij maken duurt wellicht langer dan de werking zelf. Daarnaast moet er nog een oplossing
worden gezocht voor de weken waarin de KSA niet in de lokalen kan. Had deze verhuis dan niet
bijvoorbeeld enkele maanden later kunnen plaatsvinden, zodat er zeker wekelijks onderdak
gegarandeerd kon worden voor de jeugdbeweging?” vraagt CD&V zich af. De wintermaanden staan
straks voor de deur, en de werking dreigt op korte termijn toch zeker moeilijkheden te verwachten.
In hetzelfde gebouw waar KSA nu onderdak heeft zijn ook enkele klaslokalen gevestigd van de Vrije
Basisschool Het Prinsenhof. De burgemeester bevestigde dat er wel brandweerverslagen voor deze
lokalen beschikbaar zijn. Echter, ook voor deze lokalen wordt in de komende maanden een nieuwe
screening uitgevoerd.

Jelle De Wilde besluit: “De werking van KSA zal vanaf september dus doorgaan in de Charleroyhoeve.
Het zou de bedoeling zijn om ook daar de definitieve werking onder te brengen, al kon daar nog niet
veel zekerheid over gegeven worden. Ook over de kosten voor KSA kon het college nog niets kwijt.
We hopen op snelle duidelijkheid en actieve participatiemogelijkheden voor KSA, zodat hun werking
op de korte én lange termijn niet in het gedrang komt.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.