We schrijven Grimbergen januari 2019, voor het eerst is er een schepen die zijn eed aflegt en als beleidsdomein “dierenwelzijn” in zijn takenpakket krijgt. Philip Roosen laat er geen gras over groeien en klinkt ambitieus. Zelf in de beleidsnota 2019 – 2024 is er een hele pagina gewijd aan “Grimbergen, diervriendelijke gemeente”.

Het vermijden van dierenleed is één van de speerpunten in dit beleid. Het behalen van het label “diervriendelijke gemeente” wordt als doel gesteld.

In 2017 wordt “Het Kattenkabinet” opgericht. Een lokaal Grimbergs initiatief dat zich bezighoudt met de problematiek van zwerfkatten, maar zich, anders dan traditionele dierenasielen, in de eerste plaats focust op het welzijn van de katten. Géén lokalen met rijen kooien gevuld met katten dus, maar wel een lovenswaardige manier van werken waar zoveel mogelijk getracht wordt om katten, die hiervoor geschikt zijn, te laten adopteren en tot aan de adoptie onder te brengen bij gastgezinnen. De katten die niet in aanmerking komen voor adoptie worden door Grimbergse dierenartsen gesteriliseerd of gecastreerd en zo snel mogelijk terug uitgezet, net als in andere asielen. Een atypisch erkend dierenasiel dus, maar wel eentje dat als voorbeeld kan dienen van hoe het overal zou moeten zijn.

De vorige Grimbergse meerderheid (CD&V, Open VLD en Groen) was erg gecharmeerd door dit initatief en besloot in zee te gaan met het kattenkabinet om het zwerfkattenbeleid in Grimbergen op te volgen. De voorbije 4 jaar heeft het kattenkabinet uitstekend werk geleverd. Honderden zwerfkatten werden gevangen en behandeld en van deze katten werd een heel groot deel geadopteerd door gelukkige baasjes. Een win-win situatie voor mens en dier met heel wat gevulde gouden mandjes tot gevolg.

Tot onze grote verbazing lazen wij dan ook recent in de pers dat het college van burgemeester en schepenen, mét een schepen voor dierenwelzijn, Philip Roosen, de samenwerking met Het Kattenkabinet zal stopzetten en gaat samenwerken met het asiel van Zemst. Over het asiel van Zemst willen we het hier niet hebben, die leveren wellicht ook goed werk.

Wat ons fel tegen de borst stoot is de manier waarop Het Kattenkabinet nu wordt behandeld en vooràl de redenen waarom de nieuwe meerderheid (Vernieuwing, Open-VLD en N-VA) niet langer wil samenwerken met Het Kattenkabinet.

Gisteren pas konden we de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen inkijken en de argumentatie is ongelooflijk hypocriet. Om het label van “diervriendelijke gemeente” binnen te halen, kiest men ervoor om dierONvriendelijk te worden…

Eén van de argumenten om Het Kattenkabinet in te ruilen voor het dierenasiel in Zemst, is de manier waarop er met drachtige zwerfkatten wordt omgegaan. Het Kattenkabinet kiest voor een humaan beleid, namelijk om drachtige zwerfkatten, in de mate van het mogelijke en na advies van de dierenarts, te laten bevallen bij opvanggezinnen en de kittens vervolgens ter adoptie aan te bieden. Dit brengt logischerwijs een extra kost mee omdat de kittens gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden.

Het dierenasiel in Zemst heeft als regel (net als vele asielen) om élke drachtige zwerfkat systematisch te aborteren tot amper 3 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum en de kat vervolgens na sterilisatie binnen de 24u terug uit te zetten. Geen kittens dus die een meerkost op het budget kunnen zijn… Wanneer er werkelijk geen alternatief is, dan valt deze manier van werken nog te verdedigen. Maar dat is er hier WEL, namelijk de werking met opvanggezinnen van Het Kattenkabinet. Als je als gemeentebestuur ervoor kiest om ongeboren kittens gewoon weg te gooien met het afval terwijl er wel degelijk een alternatief bestaat, dan kan je je moeilijk een diervriendelijke gemeente laten noemen…

Verder gaat het voornamelijk over cijfertjes. Concreet komt het erop neer dat de kostprijs van het beleid dat het kattenkabinet voert, als te hoog wordt ervaren en men kiest voor een goedkopere samenwerking met het asiel in Zemst. Ook al is de kostprijs van het zwerfkattenbeleid in Grimbergen minder dan 0,01% van het gemeentelijk budget en zullen heel wat Grimbergse belastingsbetalers liever hun belastinggeld zien gaan naar een humaan kattenbeleid gevoerd door een lokaal en geliefd initiatief als Het Kattenkabinet dan naar andere zaken.

Ook heeft men het over een niet-efficiënte werking van het zwerfkattenbeleid van Het Kattenkabinet omdat de cijfers van het aantal gevonden zwerfkatten sinds de aanstelling van het kattenkabinet zijn gestegen. Hier is nochtans een logische verklaring voor die eigenlijk net het tegendeel aantoont. Het Kattenkabinet kan rekenen op vele vrijwilligers die 24u/24u klaar staan om katten te gaan vangen. Wat ertoe leidt dat op elke melding kan worden ingegaan en (oudere) katten die hier al even rondlopen, nu wél worden opgespoord, gevangen en behandeld. Men is dus gewoon aan een inhaalbeweging bezig omdat het zwerfkattenbeleid vòòr Het Kattenkabinet overnam namelijk veel minder efficiënt was en er heel wat minder katten werden gevangen. Van deze inhaalbeweging zullen we wellicht pas binnen een paar jaar het resultaat zien.

Het komt er op neer dat deze beslissing op geen enkel moment rekening houdt met de diervriendelijke manier waarop Het Kattenkabinet een zwerfkattenbeleid voert. Besparingen ten koste van het welzijn van de (ongeboren) katten primeert. De gemeente Grimbergen zou beschaamd moeten zijn om het label van “diervriendelijke gemeente” nog maar durven aan te vragen, met deze beslissing voor een goedkoper en minder diervriendelijk zwerfkattenbeleid in het achterhoofd.

Een label is maar een label, we zouden veel trotser op Grimbergen zijn moest onze gemeente diervriendelijk zijn in daden en hart, en niet alleen in woorden en labels... Van een gemeente met een schepen voor dierenwelzijn hadden wij, net als vele dierenliefhebbers, veel, véél meer verwacht…