De Grimbergse meerderheid wil de gemeente -en OCMW-diensten en de bibliotheek tegen 2024 centraliseren in het centrum van Grimbergen. Probleem: men bleek onvoldoende nagedacht te hebben over nood aan bijkomende parkeerplaatsen. Het bestuur opperde in december daarop het idee van een ondergrondse parking aan het Prinsenbos. Daar moeten minstens 75 plaatsen permanent voor personeelsleden voorbehouden worden. Dat betekent doffe ellende: opnieuw meer wagens die tijdens de spitsuren het centrum van Grimbergen binnen denderen en een maandenlange werf om uiteindelijk betalend parkeren in te voeren.

CD&V Grimbergen hekelt dit plan. Niet omdat het om een ondergrondse parking gaat, vooral omdat er zo licht over gegaan en geen inspraakmogelijkheden zijn. Op de gemeenteraad van 22 april werd dan ook een stevig pleidooi gevoerd voor alternatieven en inspraak van de inwoners. Fractievoorzitter Jelle De Wilde schoof niet minder dan drie alternatieven naar voor, waarbij auto’s naar randparkings zouden kunnen worden geleid in plaats van naar het historische centrum. Deze alternatieven gaan van een uitbouw van Ter Wilgen of het Fenikshof of het onderzoeken van parkeermogelijkheid op een perceel langs de Charleroyhoeve. Uit reactie van de bevoegde schepenen bleek dat deze pistes met moeite werden onderzocht. Ondanks alle maanden waarin dit plan al op tafel lag, kon geen antwoord worden gegeven op vragen over of er prijsanalyses of haalbaarheidsstudies werden uitgevoerd. Waar een wil is, is een weg. Maar hier is de wil weg.

CD&V kan niet begrijpen dat voor dergelijk ingrijpend project de mening van de inwoner niet gevraagd werd. Voor de verkiezingen klonk vanuit elke meerderheidsfractie nochtans de belofte burgers zeker bij grote werven, maar vooral ook bij mobiliteitsprojecten, te betrekken vanaf de start op een moment dat nog veel kon veranderen. Niet pas op een moment dat enkel nog de laatste komma’s geplaatst moeten worden. Ondertussen klinkt een ander geluid. Halfweg de legislatuur valt er van participatieve trajecten maar bitter weinig te bespeuren.

Het bestuur neemt met de beslissing om voor een ondergrondse parking te gaan een groot risico,” meent De Wilde. “Niet enkel zal de Grimbergse dorpskern maandenlang een werf vormen en worden geen antwoorden gegeven over tussentijdse opvang van verkeer tijdens de duur van de werken, ook zal het centrum nooit meer zijn wat het altijd was. Innoveren is niet slecht, maar bevragen hoe de inwoner van Grimbergen die plan ervaart, lijkt ons minimaal. Maar nu horen we enkel negatieve weerklank en wordt de burger verplicht om lijdzaam toe te kijken.

Als deze parking er werkelijk komt, zal het centrum elke dag minstens 70 extra auto’s moeten slikken. Dat is hoeveel extra parkeerplaatsen erbij zullen komen ten opzichte van het huidige aantal. Dat creëert niet enkel ongezonde, maar ook onveilige situaties, zeker als men de Grimbergse scholen in rekening neemt. Daar waar ondertussen elk modern gemeentebestuur probeert de auto te weren uit het centrum, kiest deze meerderheid er bewust voor om het autoverkeer in het centrum te kanaliseren. Het tart volgens de CD&V-fractie alle verbeelding.

Volgens de meerderheid zal de Grimbergse bevolking misschien niet nu, maar misschien wel later, de meerwaarde van deze ondergrondse parking wel inzien. “Dat valt dan af te wachten”, aldus nog Jelle De Wilde. “De komende 50 jaar zullen de inwoners die hun auto kwijt moeten om te gaan supporteren voor hun kind in de sporthal, of om zelf te gaan sporten, of om naar de huwelijk of een uitvaart te gaan, elke keer opnieuw in de geldbuidel moeten tasten. Volledig gratis zal parkeren in Grimbergen alleszins niet blijven. Benieuwd hoe blij iedereen daarvan inderdaad zal worden.