Hier leest u onze tussenkomst op de gemeenteraad van 23 mei 2019 naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan dat u hier kan lezen :
https://www.grimbergen.be/beleid-beleidsnota-2019-2024.html


Beste voorzitter, Beste burgemeester, Beste collegeleden,

 20 minuten. Dat is de tijd die we krijgen om met onze voltallige fractie te reageren op het beleidsplan dat we vorige week mochten ontvangen. Straks ligt bijna 10% van de legislatuur al weer achter ons. Vandaag een zicht krijgen op de beoogde realisaties en doelstellingen, komt met andere woorden niets te vroeg. Al moet me toch nog iets van het hart betreffende de manier waarop we deze bespreking doen. Wees gerust: ik blijf binnen de 20 minuten die we mogen benutten.

Zondagochtend verstuurde de voorzitter een mail naar de fractieleiders waarin duidelijk staat dat de gemeenteraden te lang duren. Natuurlijk willen ook wij geen gemeenteraden tot 3 uur ’s nachts. Productief kan je dat immers niet noemen. Akkoord dat de voorzitter een regeling wil treffen, maar dit eenzijdig beslissen en voorstellen druist in tegen het huishoudelijk reglement dat door deze gemeenteraad werd goedgekeurd. En zo is er elke maand wel iets. Volgens het reglement mag elk gemeenteraadslid immers tot 2 maal toe tussenkomen over een punt en dit onbeperkt in tijd, zolang niet afgeweken wordt van het onderwerp. We zouden er nogmaals willen op aandringen om het (gestemde) reglement op de letter te willen respecteren. Dat is gewoon de basis van respect. Nog een voorbeeld: vandaag kregen de leden van de commissie Infrastructuur een uitnodiging voor de commissievergadering van volgende week dinsdag. Dat is 5 dagen op voorhand en dat moet minstens 8 dagen op voorhand. Er is tot op nu zelfs nog geen vermelding ervan in de e-notulen, laat staan op de website, hoe de burger hiervan geïnformeerd zou moeten zijn, is ons ook een vraagteken. Zeker voor nieuwe raadsleden is dit ongetwijfeld echt demotiverend.

Dat gezegd zijnde, vinden we het op zich geen slecht idee om een en ander te regelen. Het heeft immers bitter weinig zin om ongestructureerd aan deze bespreking te beginnen en uren te blijven palaveren op dit moment, een moment waarop er geen feitelijke beslissingen genomen worden. Dat is trouwens een signaal dat wij ook op het einde van de vorige gemeenteraad hebben willen geven.

Ik heb de voorzitter enkele minuten na de verzending van de mail gevraagd hoe de regeling precies zou lopen. Mochten we een uiteenzetting verwachten, zo ja, door wie? Hoe lang? Algemeen of per beleidsdomein? Het leken ons pertinente vragen om onze voorbereiding op af te stemmen. Toen de vraag eerst ontweken bleek en ze nadien nog eens gesteld werd, restte enkel de absolute radiostilte. “De vraag ligt voor bij het college”. Daar bleef het bij. Anno 2019 zou je denken dat de communicatie toch iets vlotter kan. Ik meen me te herinneren dat dat een kernpunt was in alle verkiezingsprogramma’s van de huidige meerderheidspartijen. Op pagina 8 van het beleidsplan waar Hoofdstuk 1, Punt 1 toegelicht wordt, staan hoffelijkheid en professionele opvolging als kernwoorden neergepend. Practice what you preach. Het lijkt alsof we het leuk vinden om hier bijna elke maand een punt van te maken, maar jullie laten ons geen keuze. Ik wachtte trouwens nog altijd op het antwoord.

Concreet dus. 20 minuten, dat is niet zo lang. Dat zou inderdaad eerder beperkt  zijn als we een volledig uitgewerkt en uitgeschreven beleidsplan hadden moeten bespreken. Echter, ik kan meedelen dat onze fractie binnen dit tijdsbestek zal kunnen blijven. Want, collega’s, en nu komt het: onze fractie is tevreden. Ik ben er zeker van dat u die niet had zien aankomen.

Wij zijn tevreden. U hoort het goed. Na 5 maanden te wachten op dit document, kregen we 1 week de tijd om alles door te nemen. Anders dan wat je misschien zou verwachten van een kleuterklas, hebben we wel degelijk ons huiswerk gemaakt. We hebben de tekst goed gelezen en geanalyseerd. Elke paragraaf kreeg van ons een quotering. Een inschaling. En telkens stelden we ons drie vragen.

1.     .Gaat het om verdergezet beleid?

2.     Gaat het om deels nieuw beleid?

3.     Gaat het om volledig nieuw en innovatief beleid?

Uit onze analyse blijkt het volgende: 2/3 van wat in dit document staat, is niet nieuw en voornamelijk een verderzetting van het beleid en initiatieven van de afgelopen jaren. Wij zijn dus verheugd en zelfs blij. De verandering en verbetering blijkt in realiteit voornamelijk een verderzetting te zijn. We stellen daarbij samen met u vast  dat het er dan toch allemaal niet zo slecht aan toe ging.

U zou nu kunnen zeggen dat dat wel heel makkelijk is. Dat wij te kort door de bocht gaan. Wel, ook daar kan u gelijk hebben. Maar niet op basis van dit document. Jullie weten ongetwijfeld al meer, maar gegeven deze tekst, kunnen we enkel vaststellen dat 2/3 van de beleidsintenties dezelfde zaken zijn of dezelfde insteek hebben als de afgelopen jaren. Grosso modo zijn we dus blij met deze verderzettingen.

Daar waar we hadden gehoopt na deze inloopperiode van 5 maanden veel meer concrete beleidsmaatregelen en oplossingen terug te vinden, vinden we het plan eerder een opsomming van vage ambities of ballonnetjes. Een wensenlijstje zonder budgetten en timings. U kan dan zeggen dat een goed beleidsplan vooral de krijtlijnen moet uitzetten en niet te concreet mag gaan omdat er dan geen ruimte meer overblijft voor burgerparticipatie: het woord participatie staat zelfs niet 1 keer in dit plan. Diepgaander nakijken in de richting van samenwerken met gewone burgers vonden we wel terug, 1 keer: aangaande mobiliteit.

Begin november gaf deze meerderheid een persconferentie. In het begeleidende document werd een blauwdruk opgenomen van het beleidsprogramma. Dit zou – en ik citeer – “volledig uitgeschreven worden en begin 2019 aan de gemeenteraad voorgesteld worden”. Over de timing willen we niet zeuren. We waren nu eenmaal zeer benieuwd, u moet ons dat vergeven. Wat hadden we gehoopt dat het beleidsplan echt een duidelijke en grondige concretisering zou worden van datgene wat we toen al konden lezen, in plaats van het voor een groot stuk aan te vullen met enkele – misschien toch wat groot uitgevallen – begeleidende foto’s. Het is wel collegiaal van jullie om een raadslid van Groen te laten pronken op de voorpagina. Wie zoekt, die vindt.

Jammer genoeg blijkt het op de inhoud al te vaak ‘wie zoekt, die vindt het niet’ te zijn. Geen enkele vermelding of ambitie rond Parking C of de asfaltcentrale, toch stokpaardjes voor Vernieuwing en N-VA. Zaken die de huidige meerderheid in de vorige legislatuur terecht zo belangrijk vond dat de dossiers maandelijks geagendeerd werden op de gemeenteraadszittingen. Het kan verkeren, voorspelde Bredero al. De man had wederom gelijk.

We vinden geen concrete invulling van maatregelen aangaande de verenigingen, op wat stimuleren van samenwerking na. Zeggen dat je het ‘subsidiebeleid gaat actualiseren’ boezemt geen vertrouwen in bij verenigingen die leven van deze financiële ondersteuning, zolang je het niet concreet maakt. We hoorden afgelopen weekend trouwens van enkele verenigingen dat ze het een gemiste kans vonden dat ze het nieuwe bestuur niet in groep mochten ontmoeten op de verenigingenmarkt “goesting in Grimbergen”, zoals dat vroeger was. Goed beginnen is nochtans al voor de helft winnen.

In het beleidsplan vinden we wel dat de meerderheid een geïntegreerd sociaal beleid zal voeren waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Eigenaardig. Op de afgelopen 3 gemeenteraden werd er door de meerderheid immers telkens een asociale maatregel genomen : in februari werd de maaltijdbedeling aan huis door medewerkers van het OCMW afgeschaft, in maart werd duidelijk dat de nieuwe meerderheid minder geld wil investeren in kwalitatieve kinderopvang en de subsidie voor de Opvoedingswinkel werd in april verminderd.

 Zo een nalatigheden in een beleidsplan waar 5 maanden op gewerkt is, doet het ergste vrezen voor de aandacht die dit bestuur zal geven aan haar sociaal beleid. Het is dus maar de vraag of er na de afbouw van de sociale diensten zoals “huishoudelijke hulp”, nog een sociaal beleid zal bestaan en of de zin “De plannen van het nieuwe administratief gebouw in Strombeek-Bever dienen verder uitgewerkt te worden.” wel degelijk betekent dat een gebouw waar de voorbije jaren over de partijgrenzen aan is gewerkt, ook zal gebouwd worden?

Los van wat we dus niet teruggevonden hebben in dit document, zijn er natuurlijk ook zaken die er wel in staan en bovendien nieuw zijn. Het gaat om bijvoorbeeld  over keuzes die het huidige beleid maakt rond het dierenwelzijn. Een hele pagina. Dat is natuurlijk mooi. De dieren mogen blij zijn, want ze krijgen alleszins drie keer meer en concretere zaken dan wat er in het voorgestelde jeugdbeleid voor de komende 6 jaar te lezen valt.

Daarnaast wordt er ook gesproken over de uitbreiding van het gemeentehuis of het verder werken aan de huisvesting van de Gemeentelijke Academie. Het zijn, samen met nog vele andere elementen in het beleidsplan, vaak zaken waar men – zolang men bij het ‘idee’ blijft en het niet concreet uitwerkt -  moeilijk kan tegen zijn. Er zijn natuurlijk ook heel grote dossiers, waaronder enkele RUP’s. Het spreekt voor zich dat die nog niet helemaal klaar zijn en u zal misschien zeggen dat er nog burgerparticipatie bij zal komen kijken, maar met dit plan wekt u meer vragen dan dat u oplossingen aanreikt. Als ik dit als inwoner lees en ik heb een kind in het Prinsenhof, of bij de KSA, dan zou ik me nu heel veel vragen kunnen stellen. Betekent de uitbreiding van het gemeentehuis dan dat zowel de school Prinsenhof als de jeugdvereniging KSA zich moeten voorbereiden op een andere locatie?

Ik rond af, want mijn tijd zit er wellicht bijna op. Vanavond hebben we geen concrete vragen over het beleidsplan. Behalve dan misschien waarom het allemaal zo vaag blijft. We nemen er dus kennis van.

We zullen de werven van het nieuwe bestuur grondig tegen het licht houden en constructief mee aanpakken wanneer de concretisering er komt. Mét timing en budgetten.

Wij, collega’s, hopen dat dit beleidsplan een voorlopig beleidsplan is. Een eerste aanzet. Op 4 weken tijd na de verkiezingen lag het gros van de inhoud immers al op de persconferentietafel. Het toevoegen van enkele nieuwe elementen heeft, om onverklaarbare redenen, maanden aangesleept. Wij verwachten dus dat bij het opmaken van de meerjarenbegroting later dit jaar er meer duidelijkheid zal komen over hoe het beleid vorm zal krijgen. Daarnaast hopen we ook dat – naast de oppositiefracties –  op z’n minst ieder lid van de meerderheid mee zal kunnen nadenken over de inhoud van de plannen. De auteurs van dit plan zijn immers blijkbaar beperkt tot de huidig zetelende collegeleden. We mogen hopen dat de andere leden van de meerderheid er niet voor spek en bonen bij zaten.

Ik laat het dus bij deze algemene toelichting. We zullen de inhoudelijke debatten telkens grondig voeren wanneer het nodig is. Constructief, maar wel in de diepte. Nu al wordt wel duidelijk dat de kracht van verandering eerder neigt naar de kracht van de verderzetting.

Jelle De Wilde
fractievoorzitter

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.