De dienst voor onthaalouders wordt afgeschaft en de tarieven voor buitenschoolse kinderopvang worden fors verhoogd! Het gemeentebestuur bouwt haar sociaal beleid dus gewoon verder af.

Eerst werden de senioren in de kou gezet met de afschaffing van de maaltijdbedeling aan huis en de afschaffing van de voetverzorgingsbonnen. Nu de kinderopvang.

De afgelopen jaren werd er – over partijgrenzen heen - stevig ingezet op betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang in Grimbergen en werden er 123 nieuwe plaatsen gecreëerd in de groepsopvang.  Toch blijft de nood naar kinderopvang in Grimbergen groot.  Bijkomende plaatsjes zijn dus absoluut nodig. 

Maar wat doet de meerderheid van Open-VLD N-VA en Vernieuwing? Net het omgekeerde! 

Ze stoppen met de dienst voor onthaalouders.  Vorig jaar genoten nog 90 kindjes van de warme, huiselijke opvang door onthaalouders, maar vanaf 1 juli wordt deze gemeentelijke dienstverlening stopgezet en moeten zowel ouders als onthaalouders op zoek naar een oplossing.

Het is dus een bewuste keuze van dit bestuur om niet langer in te zetten op kinderopvang in Grimbergen.  Dat zagen we ook al in de afbouw van de subsidies die voorzien worden voor kinderopvang.  Deze werden immers al met 50.000 euro verminderd.  En in het wegstemmen van een amendement van CD&V waarin gevraagd werd om als bestuur, telkens er een uitbreidingsronde is, de aanbieders van kinderopvang te motiveren om hierop in te tekenen voor Grimbergen door het ter beschikking stellen van een perceel grond via opstal of erfpacht.

Bovendien lazen we in het college van 3 februari dat deze meerderheid de tarieven voor buitenschoolse opvang fors gaat verhogen.  Grimbergen wil precies de titel kindONvriendelijke gemeente binnenhalen, terwijl de meeste besturen ernaar streven om als kindvriendelijke gemeente erkend te worden.

2 voorbeeldjes ter illustratie van de tariefverhoging :

Ouders met 1 kind die hun kind afzetten op school om 7u45 en terug ophalen om 16u15 betalen momenteel ongeveer 42 euro per maand voor buitenschoolse opvang.  Met de nieuwe regeling zullen zij 79,2 euro per maand moeten betalen, een prijsstijging van bijna 90%.

Stel een koppel hard werkende ouders met twee kinderen die beide in Brussel werken van 8u tot 16u30, niet eens uitzonderlijk qua uren. Zij zetten hun twee kinderen op school af om 7u15 en halen de kinderen, met een beetje vlot verkeer, terug op om 17u15. Zij betalen momenteel ongeveer 73,6 euro per maand voor buitenschoolse opvang. Met de nieuwe regeling betalen deze mensen 210,8 euro per maand, maar liefst een prijsstijging van 186%!

Welke sociale dienstverlening is het volgende slachtoffer van deze asociale meerderheid ?

Allemaal eigenaardig toch, gezien deze meerderheid van Open-VLD N-VA en Vernieuwing in haar beleidsplan de mond vol heeft over “een geïntegreerd sociaal beleid waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten” en over “een gediversifieerd aanbod van gezinsopvang en groepsopvang (onthaalouders, mini-crèches, grote opvanginitiatieven) zodat ouders kunnen kiezen voor een opvangvorm waar ze zich goed bij voelen” , maar CD&V stelt in de feiten vast dat men geen inspanningen doet om de dienst voor onthaalouders te behouden en de kosten voor buitenschoolse kinderopvang fors verhoogt.

CD&V zal op de gemeenteraad van komende donderdag voorstellen om de dienst voor onthaalouders te behouden.  Deze dienst kan dan verder werken aan de uitbouw van kinderopvang in Grimbergen in al zijn vormen en mee het loket kinderopvang opzetten.