Tijdens de gemeenteraad van 28 oktober polste raadslid Jelle De Wilde naar de stand van zaken rond de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor Grimbergen. Het bestuur belooft al sinds dag één werk te maken van een nieuw mobiliteitsplan (dat dateert van 2012), maar actie bleef tot nog toe uit. Ook de coronapandemie werd andermaal aangehaald als één van de redenen waarom nu pas echt uit de startblokken geschoten wordt. Dat dat een impact kan en zal hebben, dat willen we geloven, maar het één sluit het ander ons inziens niet uit.

In het antwoord op de gestelde vragen werd duidelijk dat het bestuur ondertussen een externe begeleider heeft aangeduid. Deze (Traject) zal het bestuur ondersteunen tijdens de weg naar een nieuw mobiliteitsplan. De opbouw van het traject zal bestaan uit 3 fases, waarbij verschillende stakeholders betrokken worden. Het bestuur belooft ook participatie van de Grimbergenaar zelf. Een mobiliteitsenquête zal hier een belangrijk deel van uitmaken. Hoe het plan van aanpak er precies zal uitzien werd tijdens de zitting nog niet geheel duidelijk. Wat timing betreft moet de eigenlijke opstart begin 2022 plaatsvinden en zou het traject moeten uitmonden in een resultaat eind 2022. Het bestuur wil zich naar eigen zeggen niet laten opjagen, maar we vinden dat de snelheid en kadans er toch stevig in mag zitten. 

CD&V hoopt dat burgerparticipatie zeer grondig meegenomen wordt in het ontwikkelingstraject. Zoals alles zijn er ook grenzen aan deze participatie, maar het uitgangspunt moet zijn dat dat een absolute meerwaarde is voor het draagvlak van het uiteindelijke plan. Het mobiliteitsvraagstuk is meer dan ooit een hot topic en heeft in de afgelopen weken ook vaak de actualiteit gehaald. Het nieuwe plan moet een stevige innovatieve visie tonen op de Grimbergse en omliggende mobiliteitsvraagstukken en moet ook toekomstgerichtheid uitstralen. Onze fractie zal in de komende maanden alleszins de verdere stappen van zeer nabij opvolgen. Er valt immers echt geen tijd meer te verliezen.