Fractievoorzitter Jelle De Wilde zal op de gemeenteraad van donderdag 17 december 2020 de meerderheid ondervragen over hun visie voor de Grimbergse Dorpskern.

Hieronder lees je alvast zijn toegevoegd agendapunt :

De toekomst van de dorpskern Grimbergen-Centrum
 
De meerderheidspartijen weten van geen ophouden. Het regent eindejaarscadeautjes. Naast een nieuwe bibliotheek en een uitbreiding van het gemeentehuis, wil ze de Grimbergse bevolking nog extraatje bezorgen: een ondergrondse parking. Het bracht digitaal, maar na een snelle rondvraag ook niet-digitaal, Grimbergen alleszins onder hoogspanning. Het heeft met wat we nu weten op dit moment veel weg van een impulsieve Black Friday-aankoop. Eentje die je eigenlijk het liefst van al gewoon zo snel mogelijk wil omruilen voor iets wat echt van pas komt.

Is het verboden om een ambitieuze toekomst uit te tekenen voor je gemeente? Natuurlijk niet. Zolang er maar een gedragen visie achter schuilgaat. We lezen dat dit geen onbezonnen beslissing is. Toon het ons dan. Toon ons, en alle Grimbergenaren met ons, de toekomstplannen van dit bestuur met onze gemeente en in dit geval onze historische dorpskern. Leg ons uit hoe jullie tot die visie gekomen zijn. Hoe jullie weten dat er voldoende draagvlak voor deze visie is. Iedere Grimbergenaar heeft het recht om te weten waar het bestuur naartoe wil in de nabije of verre toekomst. Want we weten allemaal: wij, de Grimbergenaar, betalen het in realiteit omzetten van dergelijke visie.

Er zijn meerderheidspartijen die al jaren prediken zich te zullen en willen verzetten tegen de verstedelijking van Grimbergen. Zullen projecten als deze de verstedelijking net niet in de hand werken? Trekken we niet nog veel meer gemotoriseerd vervoer het centrum in? Hét argument dat consequent aangehaald wordt, dat o.a. door nieuwe projecten als gemeentehuis, bibliotheek en microbrouwerij, meer parkeerplaatsen nodig zullen zijn, is een non-argument. Het bestuur kiest er in de meeste gevallen immers zélf voor om deze projecten op te starten. De logica zegt dat de effecten van dergelijke projecten eerst volledig in kaart worden gebracht. En dat op basis daarvan de haalbaarheid ervan ingeschat wordt. En dat projecten tegenover elkaar afgewogen worden.

Nogmaals, we lezen dat die oefeningen gebeurd zijn. Welnu, dan had ik graag vanavond ook alles vernomen over deze voorafgaande oefeningen en analyses. Indien dat niet kan, dan drop ik volgende week in elk van jullie brievenbussen een kompas. Want, in dat geval moet ik besluiten dat de meerderheid het noorden kwijt is. Zulke impactvolle projecten, daar denk je over na bij het begin van de legislatuur. En die zet je in je beleidsnota. Die komen niet zomaar halverwege oppoppen. Om nog maar te zwijgen over budgettaire haalbaarheid.

Om de inleiding voor mijn vragen af te ronden wil ik nog meegeven enorm gefrustreerd te zijn over het uitblijven van het betrekken van de Grimbergenaar. In verkiezingsprogramma’s was het makkelijk praten. Ik lees letterlijk uit een verkiezingsprogramma van een meerderheidspartij het volgende: “Meer inspraak van de bevolking, handelaars, bedrijven en weggebruikers bij infrastructuurwerken, vanaf het prille begin.” In de praktijk blijkt dat iedere inwoner en frequente bezoeker van het centrum van onze gemeente zich bij dit nieuws in de koffie verslikte. Het spreekt voor zich dat ik over de veelbelovende ambities rond participatie in dit dossier ook de grootste twijfels heb. Veel praat voor de vaak.

 Graag had ik dus vanavond antwoord gekregen op onderstaande vragen:

 1)      In welke algemene toekomstvisie voor de historische dorpskern van Grimbergen past deze beslissing? En dan gaat het niet enkel over een visie op lokale handel, maar ook visie op leefbaarheid, sociale functies, recreatieve functies (vb sporthal), mobiliteit in al haar facetten, enzovoort. Wanneer zal het bestuur deze toekomstvisie toelichten aan de bevolking en zorgen voor de veelbesproken ruimte voor inspraak?

 2)      Welke oefeningen rechtvaardigen de noodzaak van een project als deze ondergrondse parking, bovenop het huidige parkeerplein? Welke concrete cijfers over bewegingen en geprojecteerde bewegingen werden hiervoor gehanteerd? Naast cijfers, hoe werd bij de bevolking (handelaars, inwoners) gepeild naar meningen en noden over dit plan?

3)      Zal de huidige parking ook in de toekomst parking blijven of wordt dit een open ruimte, goed voor recreatie of als uitbreiding van de groene buffer die het Prinsenbos vormt? Of sterker nog, denkt de meerderheid na over een bouwproject op deze locatie?

 4)      Welke impact heeft deze beslissing op de organisatie van activiteiten in de dorpskern, zoals de jaarmarkt, Goesting in Grimbergen, de kermissen, de Kerstmarkt…?

 5)      Hoe werden/worden de Grimbergenaren (handelaars, omwonenden, …)  bij dit project, en toekomstige projecten in de dorpskern van Grimbergen betrokken? Welke initiatieven zal de meerderheid hiertoe nog verder ondernemen?

 6)      Waar staat de meerderheid met de ontwikkeling van een parkeerbeleid voor de dorpskern? Wat met bewonerskaarten, wat met betalend parkeren en blauwe zones? Hoe zal dit allemaal op elkaar afgestemd worden?

 7)      De ontwikkeling van een lokaal mobiliteitsplan staat al lang op de politieke agenda. Timings werden reeds meermaals opgeschoven. Hoe staat het daarmee en waarom vormt deze beslissing voor de meerderheid geen voorafname op dat plan?

 8)      Het is een beetje absurd om deze vraag op dit moment te moeten stellen, gezien de discussie die reeds op sociale media gevoerd werd, maar: wat is de verdere planning voor dit project en hoeveel bedraagt het uiteindelijke kostenplaatje? We lezen ook dat de omgevingsvergunning al in opmaak is. Is er dan al een aanbesteding gebeurd voor een ontwerper?