CD&V Grimbergen werkt verder aan een betere mobiliteit in de gemeente Grimbergen. CD&V lanceert daarom een opmerkelijk gemeente-overstijgend voorstel: CD&V vraagt dat het Gewest pendel- of snelbussen inlegt op de A12 om het doorstromend verkeer in onze gemeente te verminderen.

De aanleg en ingebruikname van de sneltram Willebroek - Brussel blijkt meer tijd te vragen. Daarom wordt een schrijven gericht naar de Vlaamse regering, De Lijn, Mobiliteit Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer en de Werkvennootschap met de vraag dringend te voorzien in een alternatief, met name pendelbussen op de A12 en bijhorende randparkings te voorzien. Het voorstel werd ondertussen reeds overgenomen door het Grimbergs college van burgemeester en schepenen.

“De Mobiele Maandag-campagne van De Lijn roept iedereen op een andere manier te geraken waar men moet zijn. Maar dan moet er eerst een alternatief bestaan en dat is niet het geval op de A12. Het voorzien van pendelbussen met verhoogde aanbodintensiteit tijdens de spitsuren is noodzakelijk, zelfs hoogdringend. Niet alleen om Grimbergen te ondersteunen in haar aanpak van het steeds toenemende doorgaand spitsverkeer door de verschillende gemeenten palende aan de A12 aan te pakken, maar ook om de komende verkeershinder door werven als gevolg van Brabantnetprojecten, de fietssnelwegen en  voorbereidende infrastructuurwerken voor de ring, op te vangen. Het invoeren van de pendelbussen is urgent want eind 2018 zijn de eerste werken reeds gepland.

Ook andere door te veel doorgaand spitsverkeer getroffen buurgemeenten worden uitgenodigd dezelfde vraag te stellen aan de gewestelijke instanties.” 

Het voorstel is een eerste stap naar een betere mobiliteit rond de A12 en wil tevens een eerste aanzet zijn om naburige gemeenten geconfronteerd met dezelfde verkeersoverlastproblemen, bij elkaar te brengen. Voor een duurzame oplossing dient de Vlaamse overheid immers een voldoende grote financiële investeringsenveloppe ter beschikking te stellen aan de vervoerregio waartoe Grimbergen en haar naburige gemeenten behoren. Het gemeentelijk overleg is belangrijk want door de invoering van dit nieuwe subsidiesysteem zal het openbaar vervoersaanbod binnen de gemeenten meer dan ooit door lokaal betrokken beleidsactoren worden bepaald.

“Meer dan ooit wordt intense intergemeentelijke en partijoverstijgende en zelfs gewestoverstijgende samenwerking noodzakelijk”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.