CD&V Grimbergen zal vanaf nu deel uitmaken van een nieuwe meerderheid met Vernieuwing en N-VA. De afdeling is daarvoor niet over één nacht ijs gegaan. Het mag duidelijk zijn dat de partij de afgelopen jaren op een constructieve manier oppositie heeft gevoerd tegen het beleid van de meerderheid van Open VLD, N-VA en Vernieuwing. Heel wat zaken liepen - ook - volgens CD&V niet doordacht en zonder draagvlak bij onze inwoners. CD&V ziet heel veel werk op plank, maar minstens evenveel kansen. Het doel? Heel onze gemeente Grimbergen bewaren als moderne Parel van Brabant, maar vooral voor, door en samen met elke Grimbergenaar.

Sinds de start van de huidige meerderheid werden verscheidene grote projecten ondoordacht opgestart met veel te weinig aftoetsing bij de bevolking. Het resultaat is gekend. Een grote groep Grimbergenaren stelde zich de afgelopen maanden grote vragen bij verschillende projecten.

CD&V heeft vanaf de start van het dossier van ondergrondse parking geargumenteerd en gestemd tegen de realisatie. Het is voor CD&V Grimbergen dan ook duidelijk een voorwaarde om de ondergrondse parking en de supermarkt onmiddellijk van tafel te vegen, alvorens ook maar over een deelname aan het bestuur gesproken kon worden. Deze afspraak werd ondertussen gemaakt. Met andere woorden verdwijnt het hele “Jumbo”-project dus naar de prullenmand.

“We hebben zeer recent een beroepschrift ingediend bij de provincie tegen de uitbreiding van het gemeentehuis. De geplande uitbreiding overschrijdt voor ons heel duidelijk de draagkracht van ons historisch centrum. Wij stuurden heel sterk aan op een bijsturing van het project, waarbij de gemeentediensten maximaal geoptimaliseerd kunnen worden. De oplossing bestaat in de versterking van de OCMW-werking in Strombeek-Bever. Die belofte was dan ook essentieel voor ons om toe te treden tot het bestuur,” aldus Trui Olbrechts. “Niet alleen staat de dienstverlening zo dicht bij de inwoners die het nodig hebben, maar blijft onze dorpskern leefbaar, historisch en authentiek.”

Voor CD&V is het duidelijk: het project “ondergrondse parking” is het resultaat van te weinig participatie door onze inwoners en dus hoog tijd voor een beleid waar inspraak en participatie haar verdiende plaats terugkrijgt. “Grote projecten kan je niet zomaar realiseren, zonder eerst draagvlak te creëren. Zoveel is nu wel gebleken. Naast dit specifieke dossier zullen we met onze fractie een grotere klemtoon leggen op het sociale aspect van het lokale beleid,” vult Jelle De Wilde aan. “We wonen allemaal in dezelfde gemeente en moeten ze samen verder bouwen en richting geven. CD&V zal dus co-creatie en samenwerking hoog in het vaandel dragen.”

Kirsten Hoefs: “Het was duidelijk dat de meerderheid van Open VLD, N-VA en Vernieuwing niet langer op deze manier kon samenwerken. De drie fracties bleken hoe langer hoe meer niet op dezelfde golflengte te zitten wat betreft verscheidene projecten. Samenwerken zit in ons DNA en dus zullen we van bij de start van deze nieuwe coalitie samenwerken, luisteren en overtuigen met argumenten om zo het CD&V-accent in het beleid realiseren. We hebben als oppositiepartij hier ondertussen meer dan drie jaar consequent op ingezet: aandacht voor de inwoner, respect voor de andere politieke families en een tomeloze inzet voor onze gemeente.”

In het nieuwe schepencollege zullen Trui Olbrechts (0498/46.52.32) , Kirsten Hoefs (0479/47.74.95) en Jelle De Wilde (0474/51.95.57) voor CD&V in het college zetelen.
Twijfel niet om hen te contacteren.