Tijdens de gemeenteraad van 23 september 2021 werd de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 goedgekeurd. Grimbergen sluit zich hiermee als één van de laatste Vlaamse gemeentes aan bij de ambitie om de Europese klimaat -en energiedoelstellingen te behalen. Concreet engageert Grimbergen zich nu ook om 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030.

CD&V Grimbergen toonde zich op de gemeenteraad uiteraard tevreden dat onze gemeente zich nu eindelijk ook aansluit. Vele lokale besturen deden dat al maanden geleden. Dit convenant ondertekenen was ook een voorwaarde om te kunnen aansluiten bij het lokale energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse Regering en de lokale steden en gemeenten. In dit pact zetten de Vlaamse regering en de lokale besturen zich schouder aan schouder om broodnodige initiatieven te nemen in het kader van energie en klimaat. De gemeente zal voor acties die ze onderneemt beroep kunnen doen op een Vlaamse financiële injectie van 123.000 euro in 2021.

Om echt concrete actie te ondernemen is er een gemeentelijk klimaatplan nodig. Het bestuur organiseerde hier de afgelopen maanden enkele participatieve momenten voor, waar we blij mee zijn. Op die manier konden verenigingen, burgers en bedrijven ook hun bijdrage leveren. 

De ondertekening van het burgemeesterconvenant 2030 en de aansluiting bij het lokale energie -en klimaatpact zijn belangrijke stappen, maar een up-to date eigen Grimbergs klimaatplan is dat nog veel meer. We vernamen dat dit eigen plan nog dit jaar zal voorgesteld worden op de gemeenteraad. We kunnen alleen maar echt tevreden zijn als dan duidelijk zal worden dat Grimbergen niet enkel op papier lovenswaardige ambities onderschrijft, maar ook daadwerkelijk op terrein een pionier wil zijn.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties