schriftelijke vragen college

Op deze pagina vindt u alle schriftelijke vragen die door onze gemeenteraadsleden aan het college worden gesteld. Na ontvangst van het antwoord vindt u dit ook hier terug.

opvolging veerdienst - kapotte brug Humbeek 20190203

Humbeek, 3 februari 2019

 Geachte burgemeester en schepenen,

Ik stel graag een aantal schriftelijke vragen en geef ook graag een aantal opmerkingen mee naar aanleiding van het inzetten van het veerpont aan de brug te Humbeek.

Met beleefde groeten,

Jannik Grooten
Gemeenteraadslid CD&V

 

Opvolging situatie Brug Humbeek

1. Verkeersveiligheid Oostvaartdijk

De bewoners van de Oostkant kunnen gebruik maken van de overzet via de op- en afstapplaats ongeveer een 400m vanaf de brug richting Kapelle-Op-Den-Bos. Het grootste deel van deze route tussen de Mechelstraat en de Kleine Mechelstraat beschikt niet over een voet- of fietspad waardoor de voetgangers en fietsers zich op de openbare weg dienen te begeven. Bovendien is deze route erg zwak verlicht en is er een grote bouwwerf op datzelfde stuk. Automobilisten die daar passeren verwachten zich niet onmiddellijk aan voetgangers en fietsers op de baan, wat de situatie soms levensgevaarlijk maakt.

Ik stel voor om over de gehele lengte van de baan tussen de Mechelstraat en de Kleine Mechelstraat, waar er er zich geen voet- of fietspad bevindt, een stuk af te zetten met herassen, de herassen te voorzien van TL verlichting en de nodige verkeerssignalisatie te installeren om de automobilisten te wijzen dat er voetgangers en fietsers op de baan kunnen zijn.

2. Wachthokje

De gemeente nam zelf het initiatief om wachthokjes te plaatsen waarvoor dank. Echter deze hokjes zijn gewoon op het gras geplaatst en de bodem van de hokjes is reeds volledig veranderd in een modderpoel.

Kan het gemeentebestuur voor verharding van de vloer in de wachthokjes zorgen?

3. Frequentie overzet

De overzet vaart buiten de spitsuren slechts om het half uur. Kan er bekeken worden om deze frequentie te verhogen? Als je net de boot gemist hebt is een half uur lang wachten. Je kan ook niet even terug naar huis want daarvoor ligt de op- en afstapplaats te ver.

Indien het niet mogelijk is om op vraag over te varen, dan lijkt een verhoging van de frequentie naar elk kwartier of ten minste elke 20 minuten een aanvaardbare tussenoplossing.

4. Verlengen diensturen

Op bepaalde momenten voldoet het einduur van de overzet niet aan de noden van de bewoners. Deze week waren er bijvoorbeeld 3 optredens van het cultuurcentrum in de Eldorado waar makkelijk een 30tal inwoners van de Oostkant naartoe zijn geweest. Zij konden geen gebruik maken van de overzetdienst omdat de voorstelling eindigde na 22u.

Voor dit soort specifieke situaties kan misschien met het CC bekeken worden om uitzonderlijk een laatste keer terug te varen een half uur na het einde van de voorstelling.

In het weekend lijdt het verenigingsleven onder het einduur van de overzetdienst. Zowel de fanfare, als de harmonie, chiro’s en voetbal hebben op vrijdag activiteiten die pas eindigen na 22u. Binnenkort zijn er toneelvoorstellingen en muziekoptredens in Humbeek die ook allemaal na 22u eindigen op vrijdag en zaterdag.

Kan er overwogen worden om op vrijdag en zaterdag het einduur van de overzetdienst te verlaten naar 1u of middernacht? Men hoeft niet perse vanaf 22u om het half uur over te varen maar kan bijvoorbeeld nog eens om 23u, 00u en 01u overvaren.

5. Bushalte De Lijn

De eindhalte van De Lijn bevindt zich ter hoogte van de kruising tussen de Warandestraat en de Kerkstraat. Dit is nog een behoorlijk eind stappen voor de personen die de bus dienen te nemen wat er vaak toe leidt dat zij hun bus missen en lang moeten wachten.

Kan in samenspraak met De Lijn de eindhalte niet verplaatst worden naar ofwel de parking van de Lourdesgrot, ofwel ter hoogte van zaal Eldorado?

20190220 antwoord schriftelijke vragen 20190118-20-21_0203 kapotte brug Humbeek

afval en bouwmateriaal sportcomplex Humbeek 20190203

Humbeek, 3 februari 2019

 Geachte burgemeester en schepenen,

Ik stel graag een schriftelijke vraag inzake het “bouwmateriaal” dat is blijven liggen na de afwaterings- en wegenwerken aan het sportcomplex te Humbeek.

De aannemer belast met de werken aan de toegangsweg van het sportcomplex te Humbeek heeft reeds een kleine 2 maanden de werken afgerond en is volledig van de site verdwenen.

Echter, zoals u uit de foto’s in bijlage kan opmaken, is er nog een heel deel bouwmateriaal en afval blijven liggen. In de eerste plaats is dit bouwafval erg gevaarlijk voor kinderen die op enkele meters afstand voetballen en bijvoorbeeld daar hun bal moeten gaan zoeken. Ten tweede nodigt de huidige situatie uit tot sluikstorten.

Kan het gemeentebestuur de nodige maatregelen nemen om dit materiaal te laten opruimen?

 Met beleefde groeten,

Jannik Grooten
Gemeenteraadslid CD&V

pendelbus - kapotte brug Humbeek 20190121

Geachte,

Met lede ogen lees ik het busverbindingsplan dat vanaf morgen in voege gaat te Humbeek.

Alvorens dit plan te lanceren was er beter al een spoedvergadering bij elkaar geroepen het voorbije weekend met de handelaars, inwoners en scholen, dan waren de noden duidelijk geweest en kon je zien dat wat nu voorligt, een maat voor niets is.

Voor het overgrote deel van de inwoners is deze busverbinding geen oplossing en biedt dit geen enkele meerwaarde. Op de tijd om zich naar de bushalte te verplaatsen, het bustraject (30min?) te volgen en zich dan nog naar hun eindbestemming te begeven, zijn zij met hun eigen wagen gegarandeerd sneller.

Voor de mensen die misschien wel iets hebben aan een busverbinding, schiet dit voorstel haar doel voorbij. De mensen die een pendelbus zouden gebruiken, zijn de mensen die niet zelf over vervoer beschikken. Vaak ouderen die slecht te been zijn en mensen die van het openbaar vervoer gebruik maken om zich naar hun werk of andere bestemming te verplaatsen.

Gebruikers openbaar vervoer :

Dit zijn de mensen die langs de Oostkant van de vaart wonen en richting Brussel, Vilvoorde of Willebroek rijden. Zij dienen zich dus naar de overkant van de vaart te begeven en dan een aansluiting met DE LIJN te nemen om zich naar hun werk te verplaatsen. Zij hoeven dus niet perse naar de andere kant van de brug te geraken, maar zijn wel gebaat om zo snel mogelijk een verbinding met een LIJNbus te kunnen maken. Efficiënter zou het dus zijn om deze pendelbus te laten stoppen aan de bushaltes aan Verbrande Brug zodat zij, in plaats van verder weg te rijden van hun bestemming en nog een kwartier te verliezen naar Humbeek, onmiddellijk op een bus kunnen stappen aan Verbrande Brug. Hetzelfde geldt omgekeerd voor ’s avonds ook.

Het vertrekuur ’s ochtends voor de mensen aan de Oostkant is ook veel te laat. Vergeet niet dat deze mensen nadat ze de pendelbus hebben genomen, nog 1 of meerdere bussen, tram of trein moeten nemen. Als je pas om 7u45 vertrekt volgens het huidig voorstel aan de Oostkant, dan kan je ten vroegste tegen 8u15 de bus nemen aan de Westkant. Véél te laat.

Mensen die niet over een eigen wagen beschikken of niet mogen/kunnen rijden :

Deze mensen hebben nood om aan de andere kant van de brug te geraken om hun boodschappen te doen bij bijvoorbeeld de bakker, apotheek en grootwarenhuis. In het huidige voorstel is er aan hen totaal niet gedacht. Er rijden namelijk enkel bussen ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat. Zij hebben nood aan een bus in de voormiddag of namiddag, die hen anderhalf uur later, nadat ze hun boodschappen hebben gedaan, terug naar de Oostvaartdijk brengt.

Schoolkinderen :

Indien het ook de bedoeling is om schoolkinderen van deze bus gebruik te laten maken, laat de bus dan ook 1 keer stoppen, zowel ’s avonds als ’s ochtends aan de 2 Humbeekse scholen en vraag aan de scholen om een begeleider mee te sturen. (Er zijn leerkrachten die aan de Oostkant van de brug wonen)

Werknemers Krëfel :

Men heeft duidelijk ook willen denken aan de werknemers van Krëfel door een halte te maken aan Krëfel. Een mooi idee maar ook dit schiet zijn doel voorbij. Het merendeel van de medewerkers van Krëfel begint vòòr of tegen 7u. Zij kunnen pas een bus nemen aan de Westkant rond 7u en hebben dus geen baat aan deze bus. Bovendien hebben zij ook vaak voor 17u gedaan en zullen zij dus ook geen gebruik maken van de avondbus. Ik denk trouwens dat Krëfel, indien het nodig zou zijn, zelf wel zou instaan om hun personeel van en naar hun gebouwen te brengen.

Concreet :

De pendelbus lijkt dus een maat voor niets te zijn en zal op heel erg weinig succes kunnen rekenen in de huidige vorm. De inwoners hebben nood aan een snelle, efficiënte oplossing om het kanaal te kruisen en dat is enkel door het inleggen van een veerdienst mogelijk.

Indien men toch verder gaat met het pendelbusidee lijken volgende aanpassingen aangewezen :

1. Tussenstop inbouwen aan de bushaltes Verbrande Brug en pendelbusuren aanpassen aan busuren De Lijn.

2. Pendelbusuren wijzigen (voor mensen die aansluiting op het openbaar vervoer willen) :
’s ochtends : eerste bus Westkant om 6u30, eerste bus Oostkant om 7u
’s avonds : eerste bus Oostkant 15u30

3. 1 bus inleggen overdag, voor- en/of namiddag (voor mensen die boodschappen willen gaan doen)
Vertrek Oostkant 9u30 en 13u
Vertrek Westkant 11u30 en 15u

4. Bouw een busstop in aan de Humbeekse scholen en zorg voor begeleiding

Verder blijf ik aandringen om zelf initiatief te nemen om een veerdienst te laten inleggen. De Vlaamse Waterweg beschikt over een eigen schip, De Blauwe Reiger. Dit schip is perfect in staat om (al was het maar tijdelijk tot er een lange termijn oplossing is) bewoners tussen de aanlegsteiger aan de grot te Humbeek en de overkant te vervoeren. Laat jullie asjeblief niet afwimpelen. Er wordt dag en nacht gewerkt door tientallen mensen om het brugdek weg te krijgen om het scheepvaartverkeer mogelijk te maken. Een zelfde inzet mag verwacht worden om de inwoners van Humbeek het kanaal te laten kruisen. De Vlaamse Waterweg heeft al voldoende gelijkaardige situaties meegemaakt en de nodige contacten om op héél korte termijn een oplossing te regelen. Eigenlijk had er het voorbije weekend al een veerdienst moeten zijn. Er zijn geen excuses voor De Vlaamse Waterweg. Ik hoop op een snelle en efficiënte oplossing voor Humbeek!

Met vriendelijke groeten,

Jannik Grooten
CD&V gemeenteraadslid

 20190220 antwoord schriftelijke vragen 20190118-20-21_0203 kapotte brug Humbeek

Bushalte De Lijn - kapotte brug Humbeek 20190120

Geachte,

Gelieve hierbij mijn schriftelijke vraag te vinden over de eindhalte van De Lijn in Humbeek.

Doordat de brug van Humbeek ontoegankelijk is besloot De Lijn om de laatste halte ter hoogte van Delhaize Humbeek te plaatsen. Hierdoor worden 2 haltes niet bediend. Logischerwijs kan de halte over de brug niet bediend worden, maar de halte ter hoogte van de kruising van de Kerkstraat met de Warandestraat kan wel nog bediend worden maar dat gebeurt nu dus niet.

De eindhalte ter hoogte van Delhaize zorgt ook voor veel verkeersstremming omdat de bussen met 4 pinkers op wachten op de openbare weg en zich niet op de parkeerstrook kunnen plaatsen. Wagens moeten nu gevaarlijke manoeuvres doen en de bussen vaak blind voorbijsteken.

Een betere oplossing zou zijn om de eindhalte/beginhalte op de parking aan de Lourdesgrot aan de Westvaartdijk te plaatsen. De bussen kunnen daar makkelijk draaien en wachten zonder het verkeer te hinderen tot ze vertrekken. 

Ook met het oog op het inleggen van een veerdienst is deze plaats ideaal omdat er aan die parking een aanlegsteiger en opstapplaats voor boten is voorzien.

Ik vraag het college dan ook contact op te nemen met De Lijn en de eindhalte te herbekijken.

Jannik Grooten
gemeenteraadslid CD&V

20190220 antwoord schriftelijke vragen 20190118-20-21_0203 kapotte brug Humbeek

veerdienst - kapotte brug Humbeek 20190118

Geachte, 

Zowel in het persbericht van het gemeentebestuur als in persoonlijke posts van burgemeester en 1ste schepen op sociale media lees ik dat er enkel wordt "aangedrongen" bij de Vlaamse Waterweg NV om een veerpont in te leggen.

 Aandringen is echter niet voldoende. In Humbeek wordt momenteel een deel van onze inwoners letterlijk opgesloten. Voor velen ouderen, scholieren, ... is de brug hun enige manier om aan de andere kant van het dorp te komen. Het gemeentebestuur mag dus niet afwachten tot de Vlaamse Waterweg zelf een oplossing aanreikt, maar moet het heft in handen nemen en de Vlaamse Waterweg een oplossing aanreiken die zij niet naast zich kunnen neerleggen.

 Ik heb via de haven van Antwerpen de gegevens doorgekregen van de firma boottochten Jan Plezier bvba. Deze firma heeft voor de haven van Antwerpen al een aantal keer een tijdelijke overzetdienst uitgebaat, onder andere in Lillo, en kent Humbeek omdat ze hier in het verleden reeds boottochten hebben georganiseerd.

 Ik heb zelf al telefonisch contact opgenomen met de zaakvoerder (om zeker te zijn dat deze firma een optie is) en deze firma kan op korte termijn een veerdienst organiseren (binnen de week na ontvangst van de opdracht en de nodige toelatingen).

 Ik verzoek dan ook het gemeentebestuur omwille van de hoogdringendheid en de noodzaak voor de Humbekenaren deze firma te contacteren en de Vlaamse Waterweg te verplichten om de nodige maatregelen te nemen zodat deze veerdienst zo snel mogelijk van start kan gaan.

 Boottochten Jan Plezier bvba
Rerum Novarumlaan 132
2170 Merksem
+32(0)475696880
info@janplezier.be

 Wat betreft het autoverkeer kan in overleg met de Vlaamse Waterweg eventueel bekeken worden of het jaagpad tussen Humbeek en Verbrande Brug aan de Oostvaartdijk niet tijdelijk kan worden opengesteld onder strikte voorwaarden (enkel voor personenwagens, enkel richting, 30km/u en enkel voor aangelanden van de getroffen buurt).

 Jannik Grooten
gemeenteraadslid CD&V

20190220 antwoord schriftelijke vragen 20190118-20-21_0203 kapotte brug Humbeek

Uitnodiging commissie infrastructuur 20190523

Vandaag 23 mei 2019 werd via de post een uitnodiging, voor de commissie infrastructuur op dinsdag 28 mei 2019, gebust.

Hoewel de brief zelf gedateerd werd op 20 mei 2019 bewijst de frankeerstempel van De Post van 22 mei 2019 dat de uitnodiging ofwel te laat bij de Post werd binnen gedaan, ofwel te lang bij de Post is blijven liggen voor verzending.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bindt het gemeentebestuur ertoe om uitnodigingen voor commissies "ten minste 8 dagen op voorhand" te versturen.

Deze termijn valt in dit geval zeker te betwisten. Ik wil het college vragen om in de toekomst te vermijden dat deze uitnodigingen nogmaals rijkelijk laat in de brievenbus zouden vallen.

Alle gemeenteraadsleden hebben wellicht een goed gevulde agenda. Een uitnodiging voor een commissie ontvangen die nog geen 5 dagen later plaatsvindt is zeer te betreuren en voor sommigen ook moeilijk in te passen.

Kan het gemeentebestuur proberen om de termijnen wat ruimer te nemen en zo laattijdig bussen (al dan niet door de schuld van de Post) te vermijden? Twee weken op voorhand in de praktijk zoals tijdens vorige legislatuur lijkt doenbaar en komt iedereen ten goede. Zo vermijdt men het risico dat de uitnodigingen de raadsleden te laat bereiken. Bij hoogdringendheid en uitzondering kan men dan nog steeds de termijn van 8 dagen aanhouden. 

Ik stel ook vast dat op 23 mei 2019 de uitnodiging en de agenda voor de commissie infrastructuur nog niet op de gemeentelijke website werd gepubliceerd. Aangezien de gemeenteraad beslist heeft om "bekendmakingen aan het publiek" enkel nog digitaal te doen, mag men toch verwachten dat deze informatie minder dan een week voor de vergadering online beschikbaar is. Graag hier ook striktere opvolging aan geven in de toekomst.

 Met vriendelijke groeten,

 Jannik Grooten
gemeenteraadslid CD&V

Finalisering werken Oostvaartdijk Humbeek 20190527

Geachte burgemeester en schepenen,

Het einde van de werken aan de Oostvaartdijk te Humbeek komt stilaan in zicht. Nu de straat vorm begint te krijgen en aan de afwerking begonnen is, rijzen er tal van nieuwe vragen bij de bewoners waar ze momenteel nergens een eenduidig antwoord op kregen.

Graag verzoek ik dan ook het college van burgemeester en schepenen om volgende vragen te beantwoorden.

1.a Klopt het dat origineel de straatbetegeling was gepland tot aan de gevels van de aanpalende woningen, maar dit op verzoek van de gemeente is teruggebracht tot aan de rooilijn? (dit werd zo verklaard door de werfleider)

 

 Op deze foto is duidelijk de boordsteen te zien die op de rooilijn geplaatst werd. Over de gehele lengte van de Oostvaartdijk zijn er stroken van 20cm tot 1m die niet zullen betegeld worden door de aannemer.

    b. Indien op deze vraag positief geantwoord wordt, lijkt het dan niet opportuun dat de gemeente alsnog het initiatief neemt om de resterende stukken te betegelen? De bewoners van de Oostvaartdijk hebben massa’s geduld moeten opbrengen, zowel voor de werken in hun straat als met de defecte brug. Ik verwijs hiervoor graag naar het eerste punt van de 1ste doelstelling van het beleidsprogramma : “Een professionele dienstverlening voor de burger” - Hoffelijkheid, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid en een professionele opvolging moeten de standaard zijn voor het gemeentepersoneel en het bestuur.

 

2. Klopt het dat sommige eigenaars van de aanpalende woningen op eigen initiatief hebben gevraagd om de betegeling te laten doorlopen tot aan hun gevel, en dit op hun eigen kosten?

Zo ja, waarom werd deze mogelijkheid niet vooraf aan alle bewoners aangeboden via een rondschrijven van de gemeente? Zo was iedereen van deze mogelijkheid op de hoogte en kon hier desgewenst van gebruik maken.

 

3. Gaat het esthetisch resultaat van de heraanleg niet volledig verloren, als elke eigenaar naar eigen goeddunken het stukje voorbij de rooilijn/betegeling al dan niet verder afwerkt naar eigen goeddunken?

Dat wordt gegarandeerd een kakafonie van soorten tegels, kiezels, braakliggende grond en opschietend onkruid…

 

4. Klopt het dat verschillende verlichtingspalen geplaatst werden achter de rooilijn, op grond eigendom van de aanpalende eigenaars, zonder dat zij hierover geraadpleegd werden, laat staan hiervoor om toelating werden gevraagd?

 

5. Is er een heraanleg voorzien voor de, door de werken zwaar beschadigde, banken langsheen de kademuur?

            

 

6. Tegen wanneer worden de werken voorzien voor de aanleg van de parking op het perceeltje grond waar de tent van Sas-kermis staat? Heel wat eigenaars hebben immers geen parkeerplaats meer op de Oostvaartdijk.

 Zoals u kan merken zijn dit pertinente vragen waar de bewoners momenteel mee worstelen. Een eenduidig en vooral bevredigend antwoord is het minste waar zij, na deze zware periode, recht op hebben. Ik kijk uit naar uw antwoorden.

 Met beleefde groeten,

Jannik Grooten
Gemeenteraadslid CD&V

werken De Burtinstraat - onveilige situatie 20190927

Geachte,
zoals gisteren op de gemeenteraad besproken zou ik u enkele foto’s overmaken van de onveilige verkeerssituatie die zich ten gevolge van de nutswerken in de Burtinstraat te Strombeek-Bever voordoet.

 Het voetpad ligt aan beide zijden van de straat open over de volledige breedte,
als voetganger kan je niet anders dan je op de rijweg begeven.
Er is op geen enkele manier een afgebakende zone voor de voetgangers of een oversteekplaats voorzien.
Er is veel te weinig aanduiding van de werken zodat automobilisten hun rijstijl zouden bijstellen.
Hier komen dagelijks meer dan 100 schoolkinderen/kleuters langs op weg naar school.
Dit is totaal onaanvaardbaar en moet echt zo snel mogelijk aangepast worden zodat de veiligheid gegarandeerd wordt.

met vriendelijke groeten,
kirsten hoefs
gemeenteraadslid voor CD&V

20191105 antwoord schriftelijke vraag werken De Burtinstraat

werken Gemeenteplein - onveilige situatie 20190927

Geachte,

zoals gisteren op de gemeenteraad besproken zou ik u enkele foto’s doorsturen die mijn betoog van gisteren staven:

Zoals ik de afgelopen maanden al aanhaalde is de verkeerssituatie op het kruispunt Hendrik Drapsstraat-Victor Soensstraat-Gemeenteplein-Jan Mulsstraat onaanvaardbaar en totaal onveilig.

 Vooreerst is er geen voetgangerszone aanwezig ter hoogte van het kruispunt.
Er is aan de zijkant met enkele paaltjes iets afgezet dat op een voetgangerszone zou kunnen lijken.
Hier is echter geen mogelijkheid om op een veilige manier over te steken, in geen enkele richting, dit blijf ik onvoorstelbaar en onbegrijpelijk vinden.

De paaltjes staan zeer onregelmatig en te dicht bij de afsluiting geplaatst,
er bevindt zich een verzakking in deze zone, waar zich ondertussen een put van bijna 1m diameter én diepte bevindt !

Het verbodsbord C1 wordt dagelijks door vele automobilisten gewoon genegeerd. Het verbodsbord is niet voorzien van onderborden, waardoor eigenlijk voetgangers en fietsers hier strikt genomen niet door mogen.

Het zebrapad ter hoogte van de aansluiting van het kruispunt met de Hendrik Drapsstraat is ten gevolge van de vele werken ondertussen quasi volledig verdwenen.

De werfafsluiting hangt grotendeels los, er hangen vulpanelen los te flapperen, dit is zeer gevaarlijk.

Gezien de vele werken die hier nog op stapel staan dring ik hierbij nogmaals aan om aandacht te besteden aan de veilige situatie voor voetgangers en fietsers.

Hier lopen dagelijks heel wat schoolkinderen op weg van en naar school, klassen op weg naar de bib of het cultuurcentrum,…

Dank bij voorbaat om ook hier zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

 met vriendelijke groeten,
kirsten hoefs
gemeenteraadslid voor CD&V

20191105 antwoord schriftelijke vraag werken gemeenteplein