Nieuwtjes uit het college van 28 augustus 2017


vrijdag, 22 september, 2017
Nieuwtjes uit het college van 28 augustus 2017

45°    De gemeente besliste onder de noemer  "Wegwerken gevaarlijke kruispunten en oversteekplaatsen in Vlaams-Brabant" over de inplanting van de bomen t.h.v. het kruispunt Van Akenstraat en Brusselsesteenweg N202.  Er wordt 1 boom verplaatst naar de Brusselsesteenweg en de tweede boom wordt geïntegreerd in de bomenrij voorzien in de nieuwe parking in de Van Akenstraat.

 

50°   De gemeente engageert zich als partner voor deelname aan de uitwerking van het landinrichtingsplan "Groene Noordrand" en dit in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij.