Nieuwtjes uit het college van 21 augustus 2017


donderdag, 21 september, 2017
Nieuwtjes uit het college van 21 augustus 2017

66°    De gemeente is Grimbergenaar Rony Verheulpen zeer erkentelijk om het levensverhaal van de gesneuvelden van WOI van groot-Grimbergen te onderzoeken en te documenteren.  Tijdens herdenkingsevenementen maakt de gemeente gebruik van zijn roll-upbanners.

72°  De gemeente zoekt naar een zuinige en efficiënte oplossing, met minder lichthinder, om onze basiliek in de toekomst opnieuw te verlichten.  Er wordt een informatievergadering gepland met de burgemeester, collegeleden, afgevaardigden van de Abdij der Norbertijnen, de kerkfabriek, Mira en de dienst Openbare Werken om een mogelijke proefopstelling van Philips te bespreken.

81°  Tijdens de Week van de Mobiliteit werd op 21 september 2017 de actiedag "Car Free Day" op de gemeente georganiseerd om de medewerkers aan te moedigen zonder auto naar het werk te komen.  Dit in het kader om de CO2 uitstoot op het grondgebied van Grimbergen tegen 2020 met minstens 20% terug te dringend.   Hieraan werd veel gevolg  gegeven zodat die dag een waar succes werd.   De vele personeelsleden die élke dag met de fiets komen werken ontvingen bovendien een kleine attentie.     

82°   Het college besliste om de deelname van de gemeente aan het project van de provincie Vlaams-Brabant "Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen" te verlengen in 2018 en 2019.

 

83°   Nog voortgaand op het burgemeestersconvenant ondertekend in 2014 om de CO2-uitstoot op het grondgebied van Grimbergen tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen ten opzichte van 2011, werd het project "Samen Energiek"  opgericht.  De gemeente heeft een thermografische camera aangekocht en er werden drie vrijwilligers gevonden om de burgeropleiding "vrijwilliger thermografie van Beweging.net" te volgen.   Eigenaars of huurders kunnen een thermografisch scan laten uitvoeren voor hun woning.