CD&V vindt een veilige leefomgeving heel belangrijk. Een belangrijke factor daarbij is veiligheid op de weg. Sinds 2005 is het aantal verkeersongevallen langzaam gedaald van 151 jaarlijkse verkeersongevallen tot 131 in het jaar 2016. Echter zitten we daarmee nog boven het gemiddelde voor het Vlaams Gewest. CD&V wenst daarom verder in te zetten op veilig verkeer binnen onze mooie gemeente en steunt de beslissing van het gemeentebestuur van Grimbergen om in de Meerstraat in Beigem een inhaalverbod in te stellen. Hiermee wil de gemeente een einde stellen aan de overdreven snelheid waarmee sommige chauffeurs door deze straat rijden. 

Grimbergen - Het verkeer op de grote verkeersassen in Grimbergen is, net als in de omliggende gemeenten, de voorbije jaren sterk toegenomen. Onder andere het verkeer op de as Nieuwenrode, Humbeek en Grimbergen richting Ring is drukker geworden. 

Dagelijks overschrijden heel wat chauffeurs in die straten de maximaal toegestane snelheid. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. Vooral in de Meerstraat is de situatie problematisch. Chauffeurs die zich wel aan de toegestane snelheidslimiet houden, worden er stelselmatig ingehaald door te hard rijdende wagens. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om een inhaalverbod in te stellen in de Meerstraat. De nodige borden worden binnenkort geplaatst.

 Daarnaast worden ook de nodige voorbereidingen getroffen om de zone 50 rondom deze verkeersas verder uit te breiden.

 Met deze maatregelen wil het bestuur benadrukken dat deze verkeersas ook woongebied is. Verschillende bewoners uit de straat hebben de voorbije jaren aan de gemeente gevraagd om iets te ondernemen tegen de overdreven snelheid.

 Op termijn wordt in de Meerstraat en de andere straten grenzend aan deze verkeersas een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd (zgn. Aquafinwerken). Hierbij zullen deze straten ook op een andere manier ingericht worden. Zo kan de snelheidsproblematiek op een meer structurele manier aangepakt worden. De aanvang van deze werken is echter nog niet gekend.

 CD&V Grimbergen beseft dat Grimbergen inzake mobiliteit geen eiland is en er ook bovengemeentelijk gehandeld moet worden. Op initiatief van onze CD&V Schepen voor Mobiliteit Paul Hermans heeft het gemeentebestuur onlangs ook een voorstel overgemaakt aan Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts om tijdens de spitsuren pendelbussen in te leggen op de A12. Daarmee wil de gemeente de Vlaamse overheid aansporen om pendelbussen in te leggen vanuit de regio Antwerpen richting Brussel. Door de grote filevorming die zich dagelijks op de A12 voordoet, zoeken automobilisten sluipwegen. Zo komen ze terecht op de gewestwegen en andere verkeersassen in de omliggende gemeenten, waaronder Grimbergen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.