Een woordje uitleg bij de werkzaamheden...


woensdag, 22 november, 2017
Een woordje uitleg bij de werkzaamheden...

Beste Grimbergenaar,

 

De kans is groot dat u als gevolg van de openbare werken in onze gemeente de afgelopen dagen vast stond in de file. Hieronder vind je meer uitleg over het hoe en waarom van de gekozen maatregelen. We hopen dat u even de tijd neemt om onderstaand bericht te lezen.

Het gezamenlijk College heeft op 30 oktober 2017 maatregelen genomen om de onleefbaarheid in het centrum als gevolg van de werkzaamheden op te lossen. Het doorknippen van de Prinsenstraat ter hoogte van het gemeentehuis en ook in de Sint-Servaasstraat net voorbij de Vlierboomlaan vormen daarbij één geheel en zijn tijdelijke maatregelen.

 

Is deze knip ideaal? Neen, zeker niet. De noodzakelijke werken laten geen ideale oplossing toe. Bedoeling hiervan is echter wel duidelijk: het vrijwaren van de Grimbergse dorpskern.

- De veiligheid van de schoolgaande kinderen is voor ons prioritair. Het drukke verkeer door de Prinsenstraat en de Lage Steenweg vormt een gevaar voor de 1.400 kinderen die dagelijks naar de Grimbergse scholen gaan.

- De dorpskern moet bereikbaar blijven voor lokaal verkeer: elke dag een ochtend- en avondfile belet de noodzakelijke toegankelijkheid voor handelaars en ouders van kinderen.

- Het verkeer moet zoveel mogelijk rondom de Grimbergse dorpskern geleid worden. Daarom was in fase 1 en 2 van de werken een gedeeltelijke doorgang steeds mogelijk. In deze derde fase zijn er ingrijpende werken op het kruispunt Brusselsesteenweg-Merodestraat-Triohofstraat en is doorgaand verkeer onmogelijk.

 

Een werf verplaats je niet. Daarom zijn er flankerende maatregelen nodig, en we erkennen dat hier nog bijkomende maatregelen mogelijk zijn:

- Politie op kritieke kruispunten (‘de Griek’) en (‘vanboven op de Spaanse Lindebaan’) tijdens de spitsuren.

- Een verbeterde signalisatie.

- Hoewel deze werken niet gecoördineerd en uitgevoerd worden door de gemeente moet de druk verhoogd worden om de werken sneller uit te voeren en hierover beter te communiceren naar de bevolking. We voeren daarom wekelijks druk uit op de werfvergadering, door de aanwezigheid van onze dienst en schepen van Openbare Werken.

 

De maatregel is nog maar twee dagen in werking en zal wekelijks geëvalueerd worden in het College, met de nodige aandacht voor input van onze burgers. Voor CD&V staat de ‘knip-maatregel’ niet op zich en elk beter alternatief dat de leefbaarheid van ons centrum vrijwaart dient geprobeerd te worden.

 

We weten dat deze werken de nodige hinder veroorzaken maar ze zijn absoluut noodzakelijk en we rekenen dan ook op uw begrip. Wij hebben alleen het beste voor met onze inwoners en proberen dan ook altijd vanuit die optiek te handelen. Wanneer een bepaalde beslissing anders uitdraait dan verwacht en niet het beoogde doel bereikt is dit jammer, maar zullen wij niet nalaten de nodige aanpassingen uit te voeren.

 

Constructieve opmerkingen zijn meer dan welkom en kunnen gestuurd worden per e-mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be.

 

 

CD&V Grimbergen