Ontdek de CD&V mensen in uw gemeente


Marleen Mertens
Burgemeester
Ruimtelijke ordening en stedenbouw, personeel, dienstverlening, politie en Vlaams karakter
Lees meer
Patrick Vertongen
Schepen van onderwijs en werken in eigen beheer
Lees meer
Paul Hermans
Schepen van mobiliteit, woonbeleid, integratie, diversiteit en gelijke kansen
Lees meer
Trui Olbrechts
OCMW-voorzitster en schepen van welzijn
Gemeenteraadslid
Lees meer
Kirsten Hoefs
Schepen bevoegd voor cultuur, erfgoed en jeugd
Lees meer
Jelle De Wilde
Fractievoorzitter
Lees meer
Jannik Grooten
Voorzitter Gemeenteraad
Lees meer
Jos Smets
Gemeenteraadslid
Lees meer
Gilbert Broothaers
OCMW-raadslid
Lees meer
Daan Vertongen
Afdelingsvoorzitter
Lees meer
Gerda Van Calster
administratief secretaris
Lees meer
Margot Cloet
Ondervoorzitster
Lees meer
Bernard Caris
Communicatie verantwoordelijke
Lees meer
Shari Heijens
Jongerenvoorzitster
Lees meer
Bart Van Humbeeck
Politiek secretaris
OCMW-raadslid
Lees meer