Beleidsvisie 2014-2019


Parel in de Rand. Duidelijker en correcter kan onze gemeente niet beschreven worden. In Grimbergen is het aangenaam wonen en daaraan moet tijdens de komende zes jaar verder gewerkt worden. We geven grif toe dat dit niet gemakkelijk is. De opdracht voor de komende zes jaar is zwaar. Bestuursverantwoordelijkheid vergt onverdroten inspanning en inzet op alle mogelijke vlakken en gebieden.

Documenten